Послуги для емітентів

Пропонуємо створення Web сторінки або сайту:

web-сторінка(сайт) за 550 грн. на рік
(реєстрація, підтримка сайту -
забезпечення доступу до публікацій матеріалів в будь-який час, оновлення матеріалів та дизайну сайту, навчання користувачів )

Переваги:

*       Швидка установка
*       Привабливий престижний дизайн
*       Велику кількість розширень сайту з можливістю установки будь-яких додатків-під будь-які вимоги
*       Віддалене замовлення без необхідності особистої зустрічі
*       Можливість віддаленої публікації ваших матеріалів швидка зміна дизайну
*       Низька ціна
*       Висока надійність сайту -наявність в мережі цілодобово (протягом строку обслуговування)
*       Відсутність реклами
*       Вбудована система пошуку на сайті
*       Можливість коментування матеріалів
*       Розміщення інформації про Web-сторінку в нашому каталозі
*       Ведення статистики переглядів
*       Можливість перетворення Web- сторінки в повноцінний сайт
*       Можливість розміщення медіа та інших додаткових матеріалів

Для замовлення установки сайту звертайтесь за телефоном (0412)421496.

Згідно закону про АТ на сайті ПАТ необхідно розмістити:

1) статут   товариства,   зміни   до  статуту,  засновницький (установчий) договір;
2)  положення  про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган  та  ревізійну комісію, інші внутрішні положення товариства,
що регулюють діяльність органів товариства, та зміни до них;
3) положення   про   кожну   філію  та  кожне  представництво товариства;
4) принципи (кодекс) корпоративного управління товариства;
5) протоколи загальних зборів;
6) висновки  ревізійної  комісії  (ревізора) та аудитора товариства;
7) річну фінансову звітність;
8) документи  звітності,  що подаються відповідним державним органам;
9) проспект  емісії,  свідоцтво  про   державну   реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів товариства;
10) перелік афілійованих осіб товариства  із  зазначенням
кількості, типу та/або класу належних їм акцій;
11) особливу інформацію  про  товариство  згідно  з  вимогами законодавства;
12) (не пізніше ніж за 30 днів) Повідомлення  про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Контакти:
ТОВ “Трансферт -Центр”
(0412)421496