Послуги для емітентів

Пропонуємо створення Web сторінки або сайту:

web-сторінка(сайт) за 850 грн. на рік
(реєстрація, підтримка сайту – забезпечення доступу до публікацій матеріалів в будь-який час, оновлення матеріалів та дизайну сайту, навчання користувачів )

Для замовлення установки сайту звертайтесь за телефоном (0412)421496.

Згідно закону про АТ на сайті необхідно розмістити:

1) статут товариства, зміни до статуту, засновницький (установчий) договір;
2) положення про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган  та  ревізійну комісію, інші внутрішні положення товариства, що регулюють діяльність органів товариства та зміни до них;
3) положення  про кожну філію та кожне  представництво товариства;
4) принципи (кодекс) корпоративного управління товариства;
5) протоколи загальних зборів;
6) висновки  ревізійної  комісії (ревізора) та аудитора товариства;
7) річну фінансову звітність;
8) документи  звітності,  що подаються відповідним державним органам;
9) проспект емісії, свідоцтво  про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів товариства;
10) перелік афілійованих осіб товариства  із  зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій;
11) особливу інформацію  про  товариство  згідно  з  вимогами законодавства;
12) (не пізніше ніж за 30 днів) Повідомлення  про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Контакти:
ТОВ “Трансферт -Центр”
(0412)421496